Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs organiseert ontmoetingen met vluchtelingen bij uw organisatie. Ambassadeurs zijn (voormalige) vluchtelingen die hun levensverhaal vertellen in de vorm van interactieve gastlessen en workshops. In een gastles krijgt het publiek de ruimte om vragen te stellen en om in gesprek te gaan met de vluchteling.

In de samenleving is er behoefte om meer te weten te komen over de toestanden waarin mensen belanden als ze moeten vluchten. Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs geeft vluchtelingen in Nederland een gezicht en een stem. Door het persoonlijk contact met een Ambassadeur krijgt het publiek nieuwe, diepere inzichten in het thema vluchtelingen.

U kunt meedoen door vluchtelingen een podium te geven in uw school, bedrijf, kerk, gemeente, maatschappelijke organisatie of instelling. Onze ambassadeurs delen graag hun ervaringen, kennis en visie met de mensen in uw organisatie.

Fatma, Afghanistan

'De positie van veel vluchtelingenvrouwen is in de context van toenemende segregatie slecht. Veel vrouwen lijden onder de stereotypering die ook door allochtone jongeren zelf in stand wordt gehouden.'

Habtom, Eritrea

'In hoeverre je als vluchteling, die hier mag blijven wonen, je ook Nederlander voelt, hangt samen met hoeveel ruimte je daarvoor krijgt.'

Godfrey, Zuid-Soedan

'In Soedan is een uitdrukking die luidt, als het vertaald wordt naar het Nederlands: het lied is mooier als het door de componist gezongen wordt.'

Aanbod

Vluchtelingen Ambassadeurs komen hun levensverhaal vertellen bij uw organisatie of evenement (school, kerk, bedrijf, festival, debat, congres, e.d.). Tijdens het bezoek vertellen zij over hun ervaringen op diverse vlakken: hun land van herkomst, vlucht en integratie in de Nederlandse samenleving. Er is uiteraard ruimte voor vragen uit het publiek en voor een gesprek met de vluchteling.

Gastlessen kunnen worden aangepast aan verschillende leeftijden en zijn geschikt voor iedereen vanaf 11 jaar. De vertellers reizen door heel Nederland om verhalen te vertellen. De duur van een gastles is afhankelijk van de ruimte in uw dagprogramma maar meestal duurt het één tot anderhalf uur.

De Vluchtelingen Ambassadeurs worden regelmatig getraind in storytelling, presenteren en interactie met het publiek. Zij komen uit Syrië, Irak, Iran, Afghanistan, Azerbeidzjan, Eritrea, Zuid Soedan, Somalië en Ex-Joegoslavië. De voertaal is Nederlands en/of Engels, afhankelijk van uw wens.

Naast gastlessen, doen onze vertellers mee aan debatten en discussies gerelateerd aan asielbeleid, integratie en mensenrechten. Ook is het mogelijk om een gastles uit te breiden met een workshop over vluchten.

Wij spelen graag in uw mogelijkheden en wensen. Daarom nodigen wij u uit om dit met ons te bespreken. Neem hiervoor contact op via e-mail of het formulier op deze site.

Projecten

Het doel van Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs is tweeledig. Enerzijds focussen we ons op het vertellen van de persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Anderzijds werken we aan de persoonlijke ontwikkeling van de betrokken vluchteling(en). We trainen hen niet alleen op verteltechnieken maar bevorderen ook een betere integratie in de Nederlandse samenleving. Dit doen we door ze te coachen en te kijken waar hun kwaliteiten liggen. We sturen aan op de ontwikkeling van deze kwaliteiten, door verbindingen te leggen naar projecten die daarbij passen. Hierdoor worden de kansen op de arbeidsmarkt voor deze groep vergroot. We zijn een platform van vluchtelingen, waarmee diverse projecten gedaan kunnen worden.

In al onze activiteiten laten we mensen kennismaken met vluchtelingen en met het thema vluchten.

Op dit moment werken we samen met Vluchtelingenwerk Nederland, The New Dutch Connections, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en het project Ongekend Bijzonder van Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP).

Nieuws

Festival Ongekend Bijzonder 2016

Goed nieuws: we mogen een bijdrage leveren aan het project Ongekend Bijzonder Festival 2016. Ongekend Bijzonder is een oral history project in de vier grote steden van Nederland.

De doelstelling van dit project is het verzamelen, archiveren, toegankelijk maken en op educatieve, creatieve en kunstzinnige wijze presenteren van de levensverhalen van vluchtelingen. Speciale aandacht gaat uit naar de maatschappelijke participatie en bijdrage van vluchtelingen aan de ontwikkeling van de vier grote steden.

Onze bijdrage hierin is: ambassadeurs werven en trainen om levensverhalen van vluchtelingen op creatieve wijze te vertellen aan een breed publiek; gastlessen organiseren op middelbare scholen tijdens het Ongekend Bijzonder Festival 2016 (april / mei).


Wil je een Vluchtelingen Ambassadeur worden? Heb je ervaring met het spreken voor groepen? Of wil je dit graag leren? Meld je bij ons aan! Voor elke gastles ontvang je een financiële vergoeding en reiskosten!

Vind jij dat het Nederlandse publiek iets kan leren uit jouw levensverhaal? Deel jij je ervaringen graag met anderen? Meld je bij ons aan!

Wij bieden jou de mogelijkheid om te (leren) spreken voor groepen en ervaring op te doen in storytelling en presentatie. Wij investeren graag in jouw skills.

Word Ambassadeur

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs is op zoek naar nieuwe ambassadeurs. Ben jij ook een vluchteling (geweest) en vind jij het belangrijk om je verhaal te delen met anderen? Denk jij dat mensen iets uit jouw verhaal kunnen leren?

We want you!

Voor een gastles ontvang je een financiële vergoeding en je reiskosten worden gedekt.

Op scholen, festivals en bij allerlei organisaties laat je mensen kennis maken met je achtergrond, je cultuur, je ervaringen en je vaardigheden. Vanuit onze organisatie krijg je begeleiding in o.a. het presenteren, storytelling en de interactie met het publiek. Je kan je netwerk uitbreiden en je ervaringen delen met andere ambassadeurs.

Heb je vragen? Bel Maja Coric op 06 11958031.
Wil je je aanmelden? Dit kan via het contactformulier op onze site.

Word Donateur

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs is een organisatie die mogelijk wordt gemaakt door vrijwilligers. Graag willen we onze ambassadeurs een vergoeding geven en investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de vluchtelingen. Zo kunt u in ons financiëel verslag ontdekken hoe wij het beschikbare budget daaraan besteden.

Wilt u ook als donateur een bijdrage leveren? Namens de Vluchtelingen Ambassadeurs willen we u hartelijk bedanken voor uw gift waardoor ons werk mogelijk wordt gemaakt.

U kunt uw gift over maken op: NL91 TRIO 0197790712 t.n.v. Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs.

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs is ANBI-gecertificeerd, registratienummer 852384865 (jaarrekening, jaarverslag)

Contact

Wil je meer weten over Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs, een activiteit organiseren, een project starten of ambassadeur worden, neem dan contact met ons op. Je kunt ons bereiken via Facebook, e-mail of het onderstaande contact formulier.
Gegevens:

KvK: 56972598
ANBI: 852384865
Fondsen: VSB fonds, Vluchtelingenwerk
Partners: Vluchtelingenwerk UAF, zelforganisaties