Team

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs werkt met een divers team van professionals en vrijwilligers. Zij zijn sociale ondernemers met hoge dosis van creativiteit, daadkracht en flexibiliteit. Dit maakt mogelijk dat ze als team opdrachten kunnen uitvoeren voor overheidsinstanties én voor buurthuizen. 

linda nu
Linda Rook

Projectleider
Fondsenwerving

Linda heeft vijf jaar in het buitenland gewoond en is daarna door een andere bril naar haar eigen land gaan kijken. Deze bril gebruikt zij in haar werk met de doelgroep vluchtelingen. Sinds 2013 is ze betrokken geraakt bij SVA waardoor de organisatie in korte tijd opbloeide. Door haar inzet is de SVA gegroeid – van een mooi project naar een betekenisvolle organisatie.

Maja
Maja Coric

Projectleider
Ontmoeting & Dialoog

Maja is als tiener naar Nederland gevlucht. Als student en later medewerker van het Joegoslavië Tribunaal deed zij onderzoek naar massa geweld met focus op oral histories tijdens de Balkan Oorlogen. Daarnaast was zij docent Argentijnse tango en vrijwilliger op culturele festivals. Vanuit deze achtergrond komt de fascinatie voor de verhalen van gewone mensen en hun educatieve potentie. Maja’s ambitie is om persoonlijke verhalen over vluchten en diversiteit in Nederland om te zetten in inspirerend educatief materiaal.

BMP Utrecht Alejandra 4
Alejandra Peña

Vrijwilliger
All-around begeleider

Alejandra kan haar ervaringen vanuit haar vluchtverleden en haar theater achtergond goed inzetten bij de ondersteuning die ze bied aan SVA. Ze is betrokken bij het project nieuw inburgeren, om vluchtelingen te coachen vanuit ervaringsdeskundigheid.

Demian
Demian Burgenik

All-round coach

Demian komt uit Argentinië en woont zes jaar in Nederland. Hij is een creatief en innovatief sociaal ondernemer. Afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een ervaren coach en leiderschapstrainer. Bij de SVA coacht Demian mensen met diverse culturele achtergronden om meer succes te behalen op het werkvloer en op het persoonlijk vlak.

Omar2
Omar Alhaj Ali

Financieel medewerker

Omar komt uit Syrië en woont drie jaar in Nederland. Hij studeert International Business Management bij AMSIB. Daarnaast werkt hij als receptionist bij Ramada Apollo Amsterdam. Bij de SVA werkt Omar als financieel administrateur zodat hij de theorie van school naar het praktijk brengen. Omar’s ambitie is om te leren hoe het er aan toe gaat in een sociale bedrijf en om bij te dragen aan ontwikkeling en professionalisering van de SVA.